Välkommen till Merkur!

DETTA ÄR MERKUR​

Ekonomföreningen Merkur är en förening i Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet och representerar Åbo med omgvining samt Åland. Via ditt medlemskap i Merkur får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Merkur och Finlands Ekonomer erbjuder.

Vårt syfte är att upprätthålla kontakten mellan medlemmar, främja våra gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska frågor samt verka till förmån för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och dess studerande. Därtill ordnar vi olika evenemang som stöder dessa syften och befrämjar ”networking” mellan medlemmarna. Vi vill finnas till för dig under alla skeden av karriären.

Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden.

Ekonomforeningenmerkur Möte

SENASTE INLÄGGEN