Finlands Ekonomer

Finlands Ekonomer

Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.

Vi övervakar aktivt våra medlemmars intressen i arbetslivet, samhället och utbildningen.

Finlands Ekonomer

Ekonomerna hör till Finlands Ekonomer via lokala ekonomföreningar

Ekonommedlemmarna hör till regionala ekonomföreningar som genomför verksamheten på lokal nivå och ordnar utbildningar och evenemang. Det finns 25 ekonomföreningar på olika håll i landet.  Vårt medlemskap bygger på principen om föreningsmedlemskap, vilket betyder att medlemmarna hör till förbundet genom att vara medlemmar i en medlemsförening. Läs mera om våra ekonomföreningar >>

Ekonomistuderandena hör till Finlands Ekonomer via studerandeföreningar

Ekonomistuderandena hör till Finlands Ekonomer via 13 studerandeföreningar som finns runtom i Finland. Om du studerar ekonomiska vetenskaper vid ett mångbranschuniversitet börjar ditt medlemskap när du ansluter dig till föreningen för ekonomistuderande vid ditt universitet. Om du studerar vid Svenska handelshögskolan är du automatiskt studerandemedlem i Finlands Ekonomer. Läs mera om våra studerandeföreningar >>