OM MERKUR

Ekonomföreningen Merkur

Ekonomföreningen Merkur är en förening i Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet och representerar Åbo med omgvining samt Åland.

Via ditt medlemskap i Merkur får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Merkur och Finlands Ekonomer erbjuder.

Vårt syfte är att främja våra medlemmars gemenskap genom att ordna tillfällen, som stöder er kunskap och kompetens inom det ekonomiska området samt era yrkesmässiga och kulturella intressen. Tillfällena ordnas som närvaro-, online- eller hybridtillfällen då det är ändamålsenligt. 

Vi ordnar olika evenemang som stöder dessa syften och ger er medlemmar möjlighet att nätverka med varandra. Vi vill finnas till för våra medlemmar under alla skeden av karriären.

Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden.

Styrelsen 2023

Ordförande: Barbro Schauman

Viceordförande: Mathilda Veit

Skattmästare:  Marika Nygårdas

Sekreterare: Barbro Sipilä

Ansvarig för kontakter till Åbo Akademi samt för juniormedlemskap: Jessica West

Informationsansvarig: Michaela Fortelius-Rautalin

Fastighetsansvarig: Jussi Reijonen

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga styrelsemedlemmar:

Kontaktperson för Merkantila Klubben r.f.: Carolina Ahlbom

Finlands Ekonomers kontaktperson: Moa Cavén

Studeranderepresentant: Elli Männikkö

Styrelsen kan kontaktas genom att fylla i blanketten nedan eller via e-post på kansli@ekonomforeningenmerkur.fi. 

Ni hittar oss även på Facebook och Instagram.

Ekonomforeningenmerkur Studerande