Mentorskap

Mentorskap och mentorsprogrammet

Ett samarbetsprojekt mellan Ekonomföreningen Merkur r.f. och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

"Mentorskap är ett koncept som syftar till att inspirera och utveckla individer både professionellt och personligen. Det involverar en erfaren person, inte nödvändigtvis äldre, som frivilligt delar med sig av sin kompetens, erfarenhet, tid och nätverk till en adept som strävar efter personlig tillväxt."

MENTORSPROGRAMMET

Koordinering

Som koordinator fungerar Merkurs ordförande Barbro Schauman.