UTBYTESSTIPENDIUM


Merkur lanserar utbytesstipendium för juniormedlemmar

Som juniormedlem i Merkur kan du ansöka om stipendium för ditt utbyte eller din praktik utomlands. Stipendiet lediganslås en gång om året, under höstterminen och ansökningstiden går ut en månad från att ansökningen öppnat. 

Utbytesstiendiet på 350 € beviljas två juniormedlemmar 

FYLL I FORMULÄREN HÄR OCH LADDA UPP FILER

UTBYTESSTIPENDIUM FÖR JUNIORMEDLEMMAR

För din ansökan behövs:

  • ett elektroniskt officiellt studieregisterutdrag utfärdat av högskolan/universitetet där det totala antalet godkända studiepoäng synliggörs
  • en fritt formulerad ansökan om varför just du ska beviljas stipendium, vad stipendiemedlen kommer att användas till samt en tillhörande budget

Maximum file size: 2.1MB

Utbytesstipendiet är avsett att uppmuntra till och stöda akademiska studier utomlands som syftar till akademisk slutexamen. Beslut om utdelningen meddelas av styrelsen inom december månad, samtliga sökande kontaktas.